آزمون مجدد دروس خارج از منبع در نیمسال دوم 1401-1402

آزمون مجدد دروس خارج از منبع در نیمسال دوم 1401-1402

اعلام تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع در نیمسال دوم 1401-1402

به اطلاع می رساند:
– دروس جرم شناسی با کد درس 1223107 رشته حقوق جزا و جرم شناسی برگزار شده در تاریخ 1402/3/2 در مقطع کارشناسی ارشد و نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 با کد دروس 1217515-1217399-1211363 در تاریخ 1402/3/7در مقطع کارشناسی، خارج از منبع می باشد و آزمون مجدد این دروس در روز دوشنبه مورخ 1402/04/05 رأس ساعت 08:00 صبح برگزار می‌گردد.
– دروس حسابداری برای مدیران با کد درس 1218431 رشته مدیریت کسب و کار برگزار شده در تاریخ 1402/03/22 در مقطع کارشناسی ارشد، طرح اشیا در تمدن اسلامی با کد دروس 1241039-1810166-1810321-1810480 رشته های هنری، هنرهای صناعی، صنایع دستی، هنرهای کاربردی در تاریخ 1402/03/09 و تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی با کد درس 1230131 در تاریخ 1402/03/22، نیز خارج از منبع می باشد و آزمون مجدد این دروس در روز دوشنبه مورخ 1402/04/05 رأس ساعت 10:00 صبح برگزار می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *