برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1402-1401

برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1402-1401

برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1402-1401

برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده فنی مهندسی مهندسی شیمی
مهندسی عمران
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
پژوهش هنر
طراحی شهری
مهندسی معماری
مهندسی کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی
دانشکده علوم اجتماعی حقوق
جغرافیا
علوم اجتماعی
جامعه شناسی
علوم سیاسی
تاریخ
مدیریت رسانه
دانشکده علوم پایه آمار
ریاضی
شیمی
فیزیک
زیست شناسی- بیوفیزیک
زمین شناسی- ژئوفیزیک
فتوشیمی
دانشکده علوم تربیتی آموزش محیط زیست
علوم تربیتی
علوم ورزشی
علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی- مشاوره
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
آموزش و بهسازی منابع انسانی
دانشکده علوم انسانی زبان ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی
زبان ادبیات عربی
تاریخ تشیع
اخلاق
نهج البلاغه
دانشکده مدیریت حسابداری
مدیریت
اقتصاد
کارآفرینی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت کسب و کار MBA
مدیریت امور شهری

دانشگاه پیام نور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *