تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نیمسال اول ( ترم پاییز)

ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
1 تعریف درس، منابع آزمون و مقررات درس در سازمان مرکزی ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
2 ارائه دروس عادی (کلاس) در سیستم در مراکز ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
3 ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
4 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
5 ثبت نام و انتخاب واحد(شروع نیمسال) ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
6 تعریف اساتید برای دروس در سیستم ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
7 ارسال درخواست مرخصی زایمان و افزایش سنوات جهت طرح در کمیسیون ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
8 درخواست و ثبت دروس معادل سازی شده کلیه ورودی ها و مقاطع ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
9 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی (شروع نیمسال تحصیلی) ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
10 شروع و پایان مهلت تاریخ تاثیر احکام اساتید ( پایه و ارتقاء) ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
11 پایان مهلت درخواست مجوز تدریس اساتید در مرکز دیگر و درخواست مجوز با تدریس مغایر با جدول تطبيق ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
12 حداکثر مهلت درخواست مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
13                               درخواست وام از زمان شروع نیمسال تحصیلی تا پایان نیمسال تحصیلی
14 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
15 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
16 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
17 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
18 تکمیل فرم های معاونت فرهنگی و دانشجویی ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
19 ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک توسط پذیرفته شدگان غیر ایرانی در سامانه مربوطه و اخذ کدرهگیری ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
20 معرفی دانشجویان اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
21                                      حذف و اضافه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
22 تکمیل کارنامه سلامت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
23 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
24                                    اعمال پایان ترمیم ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
25                               اتمام زمان اصلاح نمره و درس ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
26 ارزشیابی اساتید ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
27 ثبت کاربران آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
28 ثبت ظرفیت محل آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
29                               ثبت ظرفيت محل آزمون استانها ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
30 تغییر مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
31 پایان مهلت کنترل خطای ثبت نام ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
32 دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP) ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
33 انتقال اطلاعات به سامانه مدیریت برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی (ERP) ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
34 ثبت نمره میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
35 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
36 بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول نظام وظیفه ورودی نیمسال اول ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
37 بازبینی وضعیت روادید تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی ورودی نیمسال اول ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
38 زمان امتحانات ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
39 قرائت پاسخنامه ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
40 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
41 ثبت نمرات دروس دو ترمه ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
42 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
43 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان مشمول نظام وظیفه شامل: اعلام پایان تحصیلات + لغو معافیت اخراجی(پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
44 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان تبعه غیرایرانی شامل: اعلام پایان تحصیلات و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان + لغو روادید تحصیلی (پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
45 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
46 حداکثر زمان تغییر محل خدمت مدرسان مدعو توسط سازمان مرکزی ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
47 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
48 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
49 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
50                       تایید حق التدریس اساتید توسط استان ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
51 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

 

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم ( ترم بهار)
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
52 تعریف درس، منابع آزمون و مقررات درس در سازمان مرکزی ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
53 ارائه دروس عادی (کلاس) در سیستم در مراکز ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
54 ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
55 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
56 ثبت نام و انتخاب واحد ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
57 تعریف اساتید برای دروس در سیستم ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
58 ارسال درخواست مرخصی زایمان و افزایش سنوات جهت طرح در کمیسیون ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
59 درخواست و ثبت دروس معادل سازی شده کلیه ورودی ها و مقاطع ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
60 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی (شروع نیمسال تحصیلی) ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
61 پایان مهلت درخواست مجوز تدریس اساتید در مرکز دیگر و درخواست مجوز با تدریس مغایر با جدول تطبيق ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
62 حداکثر مهلت درخواست مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
63                               درخواست وام از زمان شروع نیمسال تحصیلی تا پایان نیمسال تحصیلی
64 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
65 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و کارشناسی ارشد فراگیر متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
66 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
67 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
68 تکمیل فرم های معاونت فرهنگی و دانشجویی ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
69 ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک توسط پذیرفته شدگان غیر ایرانی در سامانه مربوطه و اخذ کدرهگیری ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
70 معرفی دانشجویان اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
71                                      حذف و اضافه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
72 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
73                                    اعمال پایان ترمیم ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
74                               اتمام زمان اصلاح نمره و درس ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
75 ثبت کاربران آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
76 ثبت ظرفیت محل آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
77                               ثبت ظرفيت محل آزمون استانها ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
78 ارزشیابی اساتید ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
79 تغییر مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
80 پایان مهلت کنترل خطای ثبت نام ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
81 دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP) ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
82 انتقال اطلاعات به سامانه مدیریت برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی (ERP) ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
83 ثبت نمره میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
84 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
85 بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول نظام وظیفه ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
86 بازبینی وضعیت روادید تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
87 زمان امتحانات ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
88 قرائت پاسخنامه ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
89 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
90 ثبت نمرات دروس دو ترمه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
91 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
92 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان مشمول نظام وظیفه شامل: اعلام پایان تحصیلات + لغو معافیت اخراجی(پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
93 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان تبعه غیرایرانی شامل: اعلام پایان تحصیلات و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان + لغو روادید تحصیلی (پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
94 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
95 حداکثر زمان تغییر محل خدمت مدرسان مدعو توسط سازمان مرکزی ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
96 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
97 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
98 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
99                       تایید حق التدریس اساتید توسط استان ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
100 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

 

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

دوره تابستان (در صورت تصویب و ارائه)
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
101 ارائه دروس برای مراکز ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
102 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
103 ثبت نام و انتخاب واحد ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
104 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
105 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
106 پایان مهلت کنترل خطای ثبت نام ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
107 دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP) ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
108 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
109 شروع امتحانات ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
110 قرائت پاسخنامه ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
111 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
112 ثبت نمرات دروس دو ترمه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
113 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
114 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه یا رساله ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
115 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
116 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
117 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
118 تایید حق التدریس اساتید توسط استان ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
119 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

منبع : دانشگاه پیام نور

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور تقویم آموزشی دانشگاه پیام نورتقویم آموزشی دانشگاه پیام نورتقویم آموزشی دانشگاه پیام نورتقویم آموزشی دانشگاه پیام نورتقویم آموزشی دانشگاه پیام نورتقویم آموزشی دانشگاه پیام نورتقویم آموزشی دانشگاه پیام نور


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *