درس آسیب شناسی روانی

درس آسیب شناسی روانی

درس آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی یکی از حوزه‌های اصلی روانشناسی است که به شناخت ماهیت، علت‌ها و درمان اختلالات روانی می‌پردازد. در واقع آسیب شناسی روانی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، دانشی است که اختلال‌های و بیماری‌ های روانی را توصیف و طبقه‌بندی می‌کند و به سبب شناسی و بررسی علل ایجادکننده اختلال می‌پردازد.

مباحثی که در این درس مطرح می شود شامل موارد زیر است :

 • آشنایی با آسیب شناسی روانی
 • سبب‌شناسی اختلالات روانی
 • علامت‌شناسی
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات وسواسی
 • اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل استرس زا‌‎
 • اختلالات افسردگی
 • اختلالات دوقطبی
 • اختلالات تغذيه و خوردن
 • اختلالات و انحرافات جنسی

درس آسـیب شناسـی روانـی در گرایش‌هـای مختلـف روانشناسـی همـواره یکـی از دروس مهـم محسـوب می‌شود کـه دانشـجویان و داوطلبـان کنکـور کارشناسـی ارشـد و دکـتری روانشناسـی همـواره بـا آن سروکار دارند.

انتخاب منابع مناسب برای مطالعه این درس می تواند تاثیری به سزایی در نتیجه گرفتن شما در آزمون های مختلف داشته باشد. از این منابع می توان آسـیب‌شناسـی روانـی هالجیـن ترجمـۀ سـیدمحمدی، آسـیب‌شناسـی روانی بارلو ترجمۀ فیروزبخت، آسـیب‌شناسـی روانی دکتر گنجی، روانشناسـی مرضی کودک دادسـتان، روانشناسـی بالینـی کـودک دکـتر منصـور، روانشناسـی مرضـی کـودک ساراسـون، آسـیب‌شناسـی روانـی سـلیگمن ترجمـۀ سـیدمحمدی، آسـیب‌شناسـی روانـی باچـر ترجمـۀ سـیدمحمدی و آسـیب‌شناسـی روانی دیویسـون ترجمـۀ دکتر دهسـتانی را نام برد.

درس آسیب شناسی روانی به صورت دو درس 2 واحدی آسیب‌شناسی روانی 1 و آسیب‌شناسی روانی 2 ارائه می شود که هر کدام یک درس 2 واحدی  از نوع “دروس پایه” می باشد و پیش نیاز آن “روانشناسی تحولی 2” است.

در ادامه به معرفی نمونه سوالات دانشگاه پیام نور می پردازیم. این نمونه سوالات می تواند به یاگیری عمیق و بهتر شما از این درس کمک کند.

علاوه بر دوره های بالا با جستجو در سایت از طرق کد درس و یا نام درس می توانید ده ها دوره دیگر مرتبط با درس مورد نظر خود را بیابید و با دانلود نمونه سوالات پیام نور و بررسی آن نمره بالاتری را کسب کنید.

جهت بازدید از فروشگاه سایت می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

ورود به فروشگاه


درس آسیب شناسی روانی درس آسیب شناسی روانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *