آرشیو دسته بندی: معرفی رشته

رشته علوم سیاسی

رشته علوم سیاسی رشته علوم سیاسی یکی از رشته های دانشکده علوم اجتماعی و در...

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی رشته‌ی مهندسی شیمی که از طریق کنکور سراسری رشته‌ی ریاضی میتوان به آن...

معرفی رشته جامعه شناسی

معرفی رشته جامعه شناسی جامعه شناسی بخشی از علوم اجتماعی است. در این رشته  به...

معرفی رشته زبان انگلیسی

معرفی رشته زبان انگلیسی دانستن زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر قبل از آنکه به...

معرفی رشته کتابت و نگارگری

معرفی رشته کتابت و نگارگری یکی از رشته های کنکور هنر، رشته کتابت و نگارگری...

معرفی رشته مهندسی نفت

معرفی رشته مهندسی نفت مهندسی نفت یکی از رشته‌های پرطرفدار و همچنین پردرآمد دانشکده مهندسی...

معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی روانشناسی به مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی انسان می‌پردازد. خاستگاه تاریخی...

معرفی رشته حقوق

معرفی رشته حقوق رشته حقوق یکی از برترین رشته‌ها در دانشکده علوم اجتماعی است، معمولاً...

معرفی رشته حسابداری

معرفی رشته حسابداری حسابداری یکی از رشته‌های دانشکده مدیریت  اقتصاد و حسابداری و یکی از...

معرفی رشته فیزیک

معرفی رشته فیزیک فیزیک علم مطالعه، بررسی و کشف “هستی” است، نتایج این مطالعات قوانین...